Materiały dla uczestników Drukuj E-mail
Wykład

Nauka i biznes,
czyli jak robią to w Cambridge
Edycja 08/09Wykład 15: dr Kamil Kulesza - "Co dla początkujących firm wysokich
technologii oznaczać może coraz bardziej prawdopodobny Wielki Kryzys 2.0."
28 stycznia 2009

To był ostatni wykład z cyklu "Nauka i biznes, jak robią to w Cambridge" w semestrze zimowym 2008/2009. Wszystkie wykłady do tej pory, a było ich w latach 2007-2009 prawie 30, dotyczyły różnych aspektów tworzenia nowych przedsięwzięć wysokich technologii, stymulacji innowacji oraz szerzenia ducha przedsiębiorczości. Zaproszeni goście dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiadali głównie o sukcesach, czasem o porażkach ('failure is instructive'). Jednak cała tematyka wykładu była osadzona w otoczeniu ekonomicznym, które funkcjonowało przez ostatnie kilkadziesiąt lat. W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami dramatycznych zmian mających bezpośrednie przełożenie na rzeczywistą gospodarkę i sytuację firm.

W ramach wykładu, korzystając z najlepszych możliwych źródeł, dr Kulesza przedstawił jakie są potencjalne konsekwencje dla finansowania i rozwoju ryzykownych przedsięwzięć wysokich technologii. Jako materiał wprowadzający do wykładu przygotowane zostało subiektywne zestawienie kilku dostępnych źródeł dotyczących tego co obecnie dzieje się w ekonomii, można je znaleźć tutaj.

Podczas wykładu zaprezentowane były następujące materiały:
Here Comes Another Bubble v1.1 - The Richter Scales
Sequoia Capital's Presentation Of Doom

Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 14: Artur Chabowski - "Dlaczego New Connect?" oraz
"Ocena pomysłów w ramach CambridgePYTHON"
21 stycznia 2009

Gościem wykładu był Artur Chabowski - Autoryzowany Doradca New Connect i doradca finansowy CambridgePYTHON. W pierwszej części przedstawił uczestnikom rynek New Connect, opowiedział czym różni się od rynku regularnego, jak wyglądają obowiązki i korzyści eminenta, jakie firmy debiutowały na nim i z jakim skutkiem. W drugiej części przybliżył słuchaczom spojrzenie CambridgePYTHON na biznesowe pomysły przesyłane do konkursu. Spojrzenie to w dużej części pokrywa się ze sposobem oceniania pomysłów przez Aniołów Biznesu i fundusze Venture Capital.

Dr Kulesza omówił prace domowe nt. 3 czynników i kilka uwag pojawiających się w ankietach przeprowadzonych na poprzednim wykładzie. Przypominamy, że 28 stycznia o stałej porze odbędzie się wykład, a po nim będą dawane wpisy do indeksów.

"Wielki Krysys 2.0?" - zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi artykułami, mającymi przygotować do słuchaczy do kolejnego wykładu.

Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 13: dr Kamil Kulesza - "Industrial mathematics w Polsce"
14 stycznia 2009

Tematem wykładu było zjawisko industral mathematics i próby jego przeniesienia z gruntu brytyjskiego na polski. Dr Kulesza opowiedział o wybranych projektach w ramach Letnich Praktykach Badawczych. Szczególnie dużo czasu poświęcił omówieniu projektu zleconego przez branżę kasynową oraz o odzyskiwaniu danych ze starych dysków.
Koniec wykładu poświęcony został zagadnieniu prac domowych.

Prezentacja - Industrial Mathematics i LPB (pdf)
Prezentacja - podsumowanie prac domowych (pdf)

Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 12: Norbert Biedrzycki - "Clean-Tech Business Opportunities"
7 stycznia 2009

Zaproszony gość - Norbert Biedrzycki, partner w McKinsey&Company, krótko opowiedział o kryteriach oceny projektów inwestycyjnych (bardziej rozbudowana wersja tej prezentacji znajduje się w materiałach z zeszłorocznej edycji wykładu). W drugiej części prezentacji przedstawił problemy, wyzwania, możliwości związane ze wzrostem zapotrzebowania na energię centrów przetwarzania danych w połączeniu z planowanym zmniejszaniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

W prezentacji dr Kuleszy znajduje się zadana praca domowa.

Prezentacja - Norbert Biedrzycki (pdf)
Prezentacja - dr Kulesza (pdf)

Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 11: Aleksander Wasiukiewicz - "Kryteria wyboru inwestycji - perspektywa
inwestora kapitałowego"
17 grudnia 2008

Zaproszony gość Aleksander Wasiukiewicz - pracownik Enterprise Investors - opowiedział o kryteriach wyboru inwestycji. Przedstawił w jaki sposób fundusz Venture Capital analizuje inwestycję w firmę. Wskazał obszary, na które zwraca się uwagę oraz powiedział co działa na plus firmy, a co ją dyskwalifikuje.

W prezentacji dra Kuleszy znajduje się opis zadanej pracy domowej.

Prezentacja - Aleksander Wasiukiewicz (pdf)
Prezentacja - dr Kulesza (pdf)

Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.

Wszystkim słuchaczom wykładu życzymy Spokojnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Kamil Kulesza
i zespół CambridgePYTHON

Wykład 10: Karina Piwarska, Juliusz Fiedler - "Powrót do przyszłości,
czyli projekt Możliwości inwestycyjne w polskim Internecie"
10 grudnia 2008

Członkowie zespołu "IP Group" Karina Piwarska i Juliusz Fiedler wraz z dr Kamilem Kuleszą opowiedzieli o realizowanym pod koniec 2006 roku projekcie. Projekt zlecony został przez fundusz VC i dotyczył możliwości inwestycyjnych w polskim Internecie. Prelegenci przedstawili sposób przeprowadzenia projektu, jego wyniki oraz skonfrontowali ówczesne rekomendacje z obecną rzeczywistością. Przybliżyli też zagadnienia internetowego biznesu.

Internet i związane nim modele biznesowe - realia polskie (pdf)
Prezentacja - dr Kulesza (pdf)

Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 9: Borys Stokalski - "Academia and IT Industry in Poland.
A (Slightly) Myopic View"
3 grudnia 2008

Gościem wykładu był Borys Stokalski, prezes Infovide-Matrix SA. Opowiedział słuchaczom jak z perspektywy przedsiębiorcy wygląda współpraca nauki z biznesem. Na przykładach pokazywał swoje zrealizowane projekty naukowo-biznesowe.

W prezentacji dra Kuleszy znajduje się zapowiedź następnego wykładu.

Prezentacja - Borys Stokalski (pdf)
Prezentacja - dr Kulesza (pdf)

Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 8: dr Jacek Szczytko - "Disruptive Technologies – technologie,
które zmieniają świat"
26 listopada 2008

Dr Jacek Szczytko zapoznał słuchaczy z pojęciem Disruptive Technologies. Opowiedział o tym jak innowacyjne technologie zmieniły świat i co może się zmienić w przyszłości. Wszystko opatrzone zostało dużą ilością przykładów.

W prezentacji dra Kuleszy znajduje się omówienie poprzednich prac domowych oraz zapowiedź następnego wykładu.

Prezentacja - dr Szczytko (pdf)
Prezentacja - dr Kulesza (pdf)

Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 7: Prof. John Ockendon - "Maths, Engineering and Industry"
19 listopada 2008

Zaproszony gość prof. John Ockendon - wykładowca University of Oxford - opowiedział o praktycznych zastosowaniach matematyki w przemyśle, biznesie, ale również w sporcie i otaczającym nas życiu.

W prezentacji dra Kuleszy znajduje się opis zadanej pracy domowej oraz zapowiedź następnego wykładu.

Prezentacja - prof. Ockendon (pdf)
Prezentacja - dr Kulesza (pdf)

Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 6: Juliusz Fiedler - VCR
12 listopada 2008

Zaproszony gość Juliusz Fiedler, członek zespołu CambridgePYTHON, poprowadził warsztat VCR – Venture Capital Research. Przybliżył on proces inwestowania Aniołów Biznesu i funduszy venture capital w przedsięwzięcia typu start-up. Warsztat został przeprowadzony w formie gry VCR, która jest podobna w swej idei do gry giełdowej polegającej na „wirtualnym” inwestowaniu w spółki dopuszczone do publicznego obrotu. Opracowanie i wdrożenie VCR jest autorskim pomysłem, od ponad roku rozwijanym, doskonalonym i realizowanym przez zespół CambridgePYTHON.

W prezentacji dra Kuleszy znajduje się opis pracy domowej oraz zapowiedź następnego wykładu.

Prezentacja - VCR (pdf)
Prezentacja - dr Kulesza (pdf)

Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 5: Tomasz Lechowicz - Co nas nie zabije to nas wzmocni
5 listopada 2008

Gościem wykładu był Tomasz Lechowicz, współzałożyciel firmy InkPress. Opowiedział jak z perspektywy studenta wygląda zakładanie własnego biznesu. Przedstawił z jakimi problemami musi się zmierzyć osoba zakładająca start-up.

W drugiej części wykładu dr Kulesza podsumował poprzednią pracę domową i zadał kolejną. Szczegóły w prezentacji.

Prezentacja - Tomasz Lechowicz (pdf)
Prezentacja - dr Kulesza (pdf)

Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 4: Jack Lang - Rough Guide to Entrepreneurship
29 października 2008

Jack Lang, zaproszony gość z University of Cambridge, przedstawił krótki przewodnik "Jak zostać przedsiębiorcą". Zaczął od wprowadzenia słuchaczy w reguły rządzące brytyjską "doliną krzemową" - Cambridge. Następnie opowiedział na czym polega przedsiębiorczość, przedstawił zagadnienia, z którymi początkujący przedsiębiorca musi się zaznajomić oraz pytania, na które musi sobie odpowiedzieć.

W drugiej części wykładu dr Kamil Kulesza zadał pracę domową oraz zapowiedział kolejne wykłady. Szczegóły w prezentacji.

Prezentacja - Jack Lang (pdf)
Prezentacja - dr Kulesza (pdf)

Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 3: dr Kamil Kulesza - Great Cambridge Science (& Commercialization) Minds
22 października 2008

Dr Kulesza przedstawił sylwetki naukowców, którzy odnieśli sukces zarówno zawodowy, jak i finansowy. Został pokrótce omówiony profil ich działalności naukowej i sposoby łączenia jej z pracą zawodową. Oto wymienieni naukowcy:
Richard Friend
Artur Ekert
Timothy Pedley
David Wheeler
Andy Hopper

Prezentacja (pdf)

Uwaga!!! Prezentacja nie zawiera wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępuje obecności na nim.
Wykład 2: Barbara Nowakowska – „Finansowanie bez taryfy ulgowej”
15 października 2008

Zaproszony gość Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (www.psik.org.pl), omówiła warunki, jakie muszą spełnić firmy rozpoczynające działalność, żeby zdobyć inwestora. Zostały wyjaśnione pojęcia ekonomiczne z zakresu inwestycji oraz przedstawiony został schemat rozwoju młodej spółki. Ilustracją wykładu stały się przykłady znanych firm, zaczynających jako niewielkie spółki, które osiągnęły spektakularny sukces.

W prezentacji dr. Kuleszy znajduje się zapowiedź następnego wykładu oraz treść pracy domowej.

Prezentacja - Barbara Nowakowska (pdf)
Prezentacja - dr Kulesza (pdf)


Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 1: dr Kamil Kulesza – "Wykład Inauguracyjny"
8 października 2008

Na pierwszym, inauguracyjnym wykładzie dr Kulesza opowiedział o Cambridge, tamtejszym uniwersytecie i otaczającej miasto „europejskiej dolinie krzemowej” (Silicon Fen). Przedstawił także projekt CambridgePYTHON – organizatora wykładu. Omówił sprawy organizacyjne, zasady zaliczania, etc.

Prezentacja - Cambridge (pdf)
Prezentacja - sprawy organizacyjne (pdf)


Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
..::.. © 2011 CambridgePYTHON ..::..
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.