Materiały dla uczestników Drukuj E-mail

Wykłady Akademii Innowacji CambridgePYTHON 2009Opis spotkań:

I spotkanie: The basics – 28 marca 2009

Spotkanie było poświęcone przedstawieniu realiów towarzyszących początkom i rozwojowi własnego przedsięwzięcia biznesowego, w szczególności opartego na innowacyjnych pomysłach i rozwiązaniach technologicznych. Zaproszeni na to spotkanie prelegenci opowiedzieli o sposobach pozyskania kapitału inwestycyjnego potrzebnego do otwarcia i rozwoju firmy oraz na przykładach zachęcali do komercjalizacji własnych, oryginalnych pomysłów.
Program spotkania
Materiały


II spotkanie: Opportunities – 25 kwietnia 2009

Na spotkaniu, w oparciu o obserwowane trendy światowej gospodarki, nauki, prawodawstwa i zmian zachodzących w codziennym życiu obywateli państw rozwiniętych, pokazane były perspektywiczne kierunki rozwoju przedsięwzięć biznesowych.
Program spotkania
Materiały


III spotkanie: Putting it all together – 16 maja 2009

W trakcie spotkania studenci poznali sposoby oceny propozycji inwestycyjnych (stosowane przez inwestorów VC). Na przykładach zobaczyć mogli najczęstsze błędy popełniane przez początkujących przedsiębiorców. W ramach podsumowania całej Akademii zaprezentowane zostały podstawy polskiego systemu ekonomicznego (m.in. działanie GPW S.A. i New Connect).
Program spotkania
Materiały


Spotkanie I | Spotkanie II | Spotkanie III

I spotkanie: The basics
28 marca 2009

Spotkanie zostało poświęcone przedstawieniu realiów towarzyszących początkom i rozwojowi własnego przedsięwzięcia biznesowego, w szczególności opartego o innowacyjne pomysły i rozwiązania technologiczne. Program spotkania.

Dr Kamil Kulesza – "Wprowadzenie"

Dr Kamil Kulesza, manager projektu CambridgePYTHON, przedstawił podstawowe informacje na temat Akademii Innowacji CambridgePYTHON (m.in. plan dnia, program następnych spotkań oraz warunki zaliczenia).

Prezentacja - dr Kamil Kulesza (pdf)

Piotr Bednarek – "Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej… i nie tylko"

Piotr Bednarek, doradca prawny Krajowego Punktu Kontaktowego, przedstawił podstawowe informacje, pojęcia prawne i procedury, których znajomość jest niezbędna w trakcie prowadzenia własnego biznesu. Zapoznał słuchaczy z możliwościami polubownego rozwiązania sytuacji konfliktowych i uczulił na aspekty prawne, na które powinien zwracać uwagę początkujący przedsiębiorca.

Prezentacja - Piotr Bednarek (pdf)

Barbara Nowakowska – "Finansowanie bez taryfy ulgowej"

Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, omówiła warunki, jakie muszą spełnić firmy rozpoczynające działalność, żeby zdobyć inwestora. Zostały wyjaśnione pojęcia ekonomiczne z zakresu inwestycji oraz przedstawiony został schemat rozwoju młodej spółki. Ilustracją wykładu stały się przykłady znanych firm, które zaczynając jako niewielkie spółki osiągnęły spektakularny sukces.

Prezentacja - Barbara Nowakowska (pdf)

Juliusz Fiedler – "VCR"

Juliusz Fiedler, członek zespołu CambridgePYTHON, przedstawił opis i założenia gry VCR - Venture Capital Research. Udział w grze (przez Internet) i pozytywny wynik jest warunkiem zaliczenia wykładu!

Prezentacja - Juliusz Fiedler (pdf)


Michał Olszewski – "Business Angels"

Michał Olszewski, wiceprezes Business Angel Seedfund, przedstawił schemat działalności inwestycyjnej Aniołów Biznesu i funduszy Venture Capital. Prelegent przedstawił kryteria jakimi posługują się fundusze VC oceniając propozycje inwestycyjne, oraz strategie funduszy pozwalające skutecznie prowadzić działalność obarczoną dużym ryzykiem finansowym.

Prezentacja - Michał Olszewski (pdf)

Dr Olaf Gajl "Kilka słów o stymulowaniu innowacji"

Dr Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, przybliżył tematykę innowacyjności – pojęcia, które zrobiło oszałamiającą karierę w ostatnich miesiącach. Starał się wyjaśnić czym tak naprawdę ona jest. Czy rzeczywiście innowacyjność to kluczowy termin dla nowoczesnej, zglobalizowanej gospodarki? Czy kluczem do sukcesu dla start-up’u jest jego innowacyjny charakter? A może innowacyjność to pojęcie, które istniało od zawsze?Dr Kamil Kulesza – "Hodowla PYTHONów w Polsce, w czasach prosperity i podczas kryzysu"

Dr Kamil Kulesza, manager projektu CambridgePYTHON, przedstawił fundamenty ideowe i historię projektu CambridgePYTHON. Opowiedział o działalności projektu w latach ubiegłych. Przybliżył aktualną sytuację makroekonomiczną (widoczne na świecie skutki kryzysu) i przedstawił plan działania projektu CambridgePYTHON w 2009 roku.

Prezentacja - dr Kamil Kulesza (pdf)

Przemysław Świtalski – "WRP"

Przemysław Świtalski, członek zespołu CambridgePYTHON, przedstawił opis i założenia gry WRP - Wirtualny Rynek Predykcyjny. Udział w grze (przez Internet) i pozytywny wynik jest warunkiem zaliczenia wykładu!

Prezentacja - Przemysław Świtalski (pdf)

II spotkanie: Opportunities
25 kwietnia 2009

Na spotkaniu, w oparciu o obserwowane trendy światowej gospodarki, nauki, prawodawstwa i zmian zachodzących w codziennym życiu obywateli państw rozwiniętych, pokazane zostały perspektywiczne kierunki rozwoju przedsięwzięć biznesowych. Program spotkania.

Dr Kamil Kulesza - "Wprowadzenie"

Dr Kamil Kulesza, manager projektu CambridgePYTHON, przywitał uczestników II Akademii Innowacji CambridgePYTHON, streścił plan dnia, opowiedział o możliwościach uzyskania dodatkowych punktów do zaliczenia przedmiotu.

Prezentacja - dr Kamil Kulesza (pdf)

Juliusz Fiedler - "VCR"

Juliusz Fiedler, członek zespołu CambridgePYTHON, wraz z Piotrem Kołaczkowskim, pracownikiem firmy one2tribe, krótko podsumowali dotychczasowe działanie gry VCR. Przedstawili statystyki oraz zachęcili do czynnego udziału w grze.

Prezentacja – Juliusz Fiedler (pdf)

Przemysław Świtalski - "WRP"

Przemysław Świtalski, członek zespołu CambridgePYTHON, krótko podsumował dotychczasowe działania na rynku gry internetowej WRP.

Prezentacja – Przemysław Świtalski (pdf)

Dr Jacek Szczytko - "Disruptive Technologies"

Dr Jacek Szczytko z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zapoznał słuchaczy z pojęciem Disruptive Technologies. Opowiedział o tym jak innowacyjne technologie zmieniły świat i co może się zmienić w przyszłości. Wszystko opatrzone zostało dużą ilością przykładów.

Prezentacja – dr Jacek Szczytko (pdf)

Marcin Wysocki - "Entrepreneurs and enterprises"

Marcin Wysocki, anioł biznesu, przedstawił nowe spojrzenie na to, kim jest prawdziwy przedsiębiorca oraz czym jest egalitarność biznesu. Pokazał różnice pomiędzy innowacyjnością a wynalazczością na przykładach działających i nie działających modeli biznesowych. Odniósł się również do wykładu "Disruptive Technologies", co było ciekawą konfrontacją między ideą a praktyką.

Prezentacja – Marcin Wysocki (pdf)

Marcin Matuszewski - "Wspieranie projektów R&D"

Marcin Matuszewski, ekspert z Future Invest, firmy zarządzającej kapitałami VC, zaprezentował możliwości inwestowania w obszar Research&Development. Omówił proces powstawania produktu innowacyjnego. Przedstawił schemat rozwijania strategii inwestycyjnej w obszarze R&D przez korporacje. Wskazał różnice między kategoriami produktów innowacyjnych; najważniejszym czynnikiem jest okres, w którym mogą być wprowadzone na rynek, do ostatecznego konsumenta. Mówił także o sposobach testowania nowych produktów.

Prezentacja – Marcin Matuszewski (pdf)

Prof. Włodzimierz Gogołek - "Paradoksy wirtualnego świata"

Prof. Włodzimierz Gogołek z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego opowiedział jak rozwój Internetu wpłynął na dostęp do informacji oraz w jaki sposób zwiększył jej rolę we współczesnym świecie. Wskazał także związane z rozwojem Internetu problemy selekcji i wyszukiwania wiadomości. Prof. Gogołek nakreślił swoją wizję dalszego rozwoju Internetu oraz przedstawił najważniejsze szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą ten proces. Po wykładzie odpowiedział na szereg pytań: Czy faktycznie jeżeli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje? Czy Wikipedia mówi prawdę? Czy wszystko, co ważne, musi być zapisane w języku angielskim? Czym jest zjawisko B-wykluczenia?

Prezentacja – prof. Włodzimierz Gogołek (pdf)

Wojciech Ozimek − "Własna gra internetowa. Czy to jest pomysł na biznes?"

Wojciech Ozimek, prezes spółki One2Tribe, przedstawił profil firmy oraz techniczne zasady działania gier mobilnych i internetowych. Słuchacze wykładu zostali zaznajomieni z najważniejszymi terminami, technikami i aspektami, na które należy zwracać uwagę przy tworzeniu gry internetowej, jak również z przykładowymi dotychczasowymi grami firmy One2Tribe. Po wykładzie odbył się warsztat, na którym chętni dostali instrukcje i zadanie wymyślenia własnej gry internetowej lub mobilnej.

Prezentacja – Wojciech Ozimek (pdf)
Instrukcje do zadania dodatkowego (pdf)

Materiały dodatkowe

Paweł Szerling – "Alternatywne zaliczenie przedmiotu"

Paweł Szerling, członek zespołu CambridgePYTHON, przedstawił alternatywną propozycję uzyskania zaliczenia przedmiotu Akademia Innowacji CambridgePYTHON. Propozycja polegała na przedsiębiorczym propagowaniu wiedzy o CambridgePYTHON i Letnich Praktykach Badawczych.

Prezentacja – Paweł Szerling (pdf)

Paweł Szerling – "V Letnie Praktyki Badawcze"

Paweł Szerling, koordynator przygotowań V Letnich Praktyk Badawczych, zachęcił uczestników Akademii do wzięcia udziału w Praktykach. Przedstawił czym inspirowali się twórcy Letnich Praktyk Badawczych, opowiedział o przebiegu, zrealizowanych projektach oraz korzyściach, jakie wynikają z wzięcia udziału w V Letnich Praktykach Badawczych.

Prezentacja – Paweł Szerling (pdf)
III spotkanie: Putting it all together
16 maja 2009

W trakcie spotkania studenci poznali sposoby oceny propozycji inwestycyjnych (stosowane przez inwestorów VC). Na przykładach zobaczyli najczęstsze błędy popełniane przez początkujących przedsiębiorców. W ramach podsumowania całej Akademii zaprezentowane zostały podstawy polskiego systemu ekonomicznego (m.in. działanie GPW S.A., NewConnect). Program spotkania.

Dr Kamil Kulesza – „Wprowadzenie”

Dr Kamil Kulesza, manager projektu CambridgePYTHON, przywitał uczestników III spotkania Akademii Innowacji CambridgePYTHON, streścił plan dnia oraz opowiedział jak będzie wyglądało podsumowanie gier VCR i WRP.

Wojciech Maryański – „Komentarz do rynku WRP”

Wojciech Maryański, dyrektor Oddziału Beskidzkiego Domu Maklerskiego, (przygotowywał komentarze WRP), omówił przebieg WRP, zasady postępowania i funkcjonowania na giełdzie, podsumował projekt jako dobre doświadczenie w inwestowaniu.

Prezentacja – Wojciech Maryański (pdf)

Edward Mier-Jędrzejowicz – “They didn’t know that it couldn’t be done”

Edward Mier-Jędrzejowicz, przewodniczący Rady Nadzorczej TTcomm S.A., przedstawił historię wdrażania na polski rynek telefonii komórkowej (PTK Centertel), między innymi dostosowania rynku do potrzeb telekomunikacji, stworzenie środowiska łączności itd.

Prezentacja – Edward Mier-Jędrzejowicz (pdf)

Robert Kwiatkowski – „Rynek giełdowy jako forma pozyskania kapitału dla przedsiębiorstw. Od akcji do obligacji korporacyjnych.”

Robert Kwiatkowski, dyrektor Działu Rozwoju Biznesu Rynki Europy Środkowej i Wschodniej GPW, wprowadził do zagadnień związanych z giełdą i rynkiem NewConnect. Opowiedział o możliwości wprowadzenia własnej firmy na giełdę. Omówił jak i dlaczego warto wejść na NewConnect, przedstawił zasadnicze różnice pomiędzy Alternatywnym Systemem Obrotu a Giełdą Papierów Wartościowych. Powiedział czym jest pojęcie innowacyjności z punktu widzenia Giełdy, jej wdrażanie do firmy. Wszystko opatrzone zostało dużą ilością przykładów.

Prezentacja – Robert Kwiatkowski (pdf)

Challenge@PYTHON

Magda Muter, koordynator konkursu Challenge@PYTHON, wraz z dr Kamilem Kuleszą ogłosili wyniki konkursu oraz wręczyli laureatom nagrody (oryginalne koszulki Cambridge University) oraz nagrodę główną (lunch z inwestorami w Hotelu Marriott). Zespół „Kamyk Power” (z Liceum Ogólnokształcącego im. Kamińskiego) zaprezentował swój projekt.

Prezentacja – Magda Muter (pdf)

Juliusz Fiedler – „Wręczenie nagród VCR”

Juliusz Fiedler, członek zespołu CambridgePYTHON i koordynator gry VCR, ogłosił wyniki gry. Graczom, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty, zostały wręczone nagrody ufundowane przez GPW.

Prezentacja – Juliusz Fiedler (pdf)

Przemysław Świtalski – „Wręczenie nagród WRP”

Przemysław Świtalski, koordynator gry WRP i członek zespołu CambridgePYTHON, ogłosił i omówił wyniki gry oraz wręczył nagrody ufundowane przez GPW dla gracza, który osiągnął najwyższy rezultat oraz dla najaktywniejszego gracza.

Prezentacja – Przemysław Świtalski (pdf)

Artur Kiełbowicz – „’Legonomia’ czyli rewolucja masowej innowacyjności”

Artur Kiełbowicz, konsultant Infovide-Matrix, opowiedział jak informatyka wpływa na innowacyjność rozwiązań biznesowych, jak współdziała z biznesem. Wprowadził pojęcie legonomii, omówił innowacyjne techniki zarządzania biznesem, strategię produktowe, corporate identity. Wykład opatrzony był licznymi przykładami.

Prezentacja – Artur Kiełbowicz (pdf)

Piotr Schramm – „Dokumentacja transakcyjna i transakcje M&A. Czego oczekują inwestorzy od przedsiębiorców?”

Piotr Schramm, wspólnik Kancelarii Gessel, specjalista od obsługi prawnej transakcji fuzji i przejęć oraz procesów restrukturyzacyjnych, pokrótce przedstawił genezę firmy Gessel. Omówił oczekiwania inwestorów w stosunku do przedsiębiorstw, m.in. komercyjne kryteria, organizacja zespołu, dokumentacja transakcyjna, umowa inwestycyjna, aspekty negocjacyjne.

Prezentacja – Piotr Schramm (pdf)

Wojciech Ozimek – „Rozstrzygnięcie konkursu”

Wojciech Ozimek, prezes One2Tribe, przeprowadził podsumowanie konkursu na koncepcję gry. Wyróżnione trzy zespoły zostały nagrodzone grami komputerowymi, planszowymi i książkami, a najlepszy zespół dostał propozycję komercjalizacji swojego pomysłu pod okiem specjalistów z firmy One2Tribe.

Prezentacja – Wojciech Ozimek (pdf)

Dr Kamil Kulesza – „Wykład podsumowujący”

Dr Kamil Kulesza, manager projektu CambridgePYTHON, podsumował Akademię Innowacji, jej koncepcję i organizację. Zostały omówione szczegółowo możliwości uzyskania zaliczenia. Przeprowadzono quiz „buzzword”.

Prezentacja – dr Kamil Kulesza (pdf)

Juliusz Fiedler – „Podsumowanie gry VCR”

Juliusz Fiedler, członek zespołu CambridgePYTHON, podsumował przeprowadzenie i wyniki gry.

Prezentacja – Juliusz Fiedler (pdf)

Przemysław Świtalski – „Podsumowanie gry WRP”

Przemysław Świtalski, członek zespołu CambridgePYTHON, podsumował przeprowadzenie i wyniki gry.

Prezentacja – Przemysław Świtalski (pdf)
..::.. © 2011 CambridgePYTHON ..::..
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.