Akademia Innowacji 2010 Drukuj E-mail

Akademia Innowacji CambridgePYTHON 2010

Opis spotkań


Spotkanie I: The basics - 6 marca 2010

Spotkanie miało na celu przedstawienie realiów towarzyszących początkom i rozwojowi własnego przedsięwzięcia biznesowego, w szczególności opartego o innowacyjne pomysły i rozwiązania technologiczne. Zaproszeni prelegenci opowiedzieli o sposobach pozyskania kapitału inwestycyjnego potrzebnego do otwarcia i rozwoju firmy oraz na przykładach zachęcali do komercjalizacji własnych, oryginalnych pomysłów.

Program spotkania
Materiały

Spotkanie II: Why Intellectual Property could be overrated? - 20 marca 2010

Zadaniem II spotkania Akademii było pokazanie z nowej perspektywy problemu własności intelektualnej. Temat został przedstawiony przy szczególnym uwzględnieniu dwóch obszarów - ICT i biotechnologii. Na zadane w temacie pytanie odpowiadali brytyjscy i polscy prelegenci, którzy wnieśli istotny wkład w zwieńczone sukcesem przedsięwzięcia z obszaru wysokich technologii.

Program spotkania
Materiały


Spotkanie III: „Putting it all together” - 29 maja 2010

Ostatnie w roku akademickim 2009/2010 spotkanie Akademii Innowacji CambridgePYTHON poświęcone było skutecznemu pozyskiwaniu finansowania dla start-upów z obszaru wysokich technologii. Zaproszeni goście, na przykładach, omówili sposoby oceny propozycji inwestycyjnych stosowane przez anioły biznesu i inwestorów venture capital oraz wskazali najczęstsze błędy popełniane przez początkujących przedsiębiorców. Zostały też zaprezentowane wybrane firmy, które odniosły sukces, m.in. polska firma Mabion S.A., która z powodzeniem zamknęła największą ofertę na akcje w dotychczasowej historii NewConnect. Korzystając z tego przykładu pokazane było też, jak kapitał może być pozyskiwany za pośrednictwem giełdy.

Program spotkania
Materiały
I spotkanie: The basics
6 marca 2010

Spotkanie miało na celu przedstawienie realiów towarzyszących początkom i rozwojowi własnego przedsięwzięcia biznesowego, w szczególności opartego o innowacyjne pomysły i rozwiązania technologiczne. Zaproszeni prelegenci opowiedzieli o sposobach pozyskania kapitału inwestycyjnego potrzebnego do otwarcia i rozwoju firmy oraz na przykładach zachęcali do komercjalizacji własnych, oryginalnych pomysłów.


Dr Kamil Kulesza – "Wprowadzenie"

Dr Kamil Kulesza, manager projektu CambridgePYTHON, przedstawił podstawowe informacje na temat Akademii Innowacji CambridgePYTHON (m.in. plan dnia i program następnych spotkań).

Prezentacja - dr Kamil Kulesza (pdf)


Barbara Nowakowska – „Finansowanie bez taryfy ulgowej”

Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, omówiła warunki, jakie muszą spełnić firmy rozpoczynające działalność, żeby zdobyć inwestora. Zostały wyjaśnione pojęcia ekonomiczne z zakresu inwestycji oraz przedstawiony został schemat rozwoju młodej spółki. Ilustracją wykładu stały się przykłady znanych firm, które zaczynając jako niewielkie przedsiębiorstwa osiągnęły spektakularny sukces.

Prezentacja - Barbara Nowakowska (pdf)


Wojciech Cetnarski – „Z motyką na Słońce, czyli studium przypadku jak zmienić pomysł na pieniądze, oraz kilka rad od inwestora”

Wojciech Cetnarski, założyciel Polish Energy Partners, opowiedział o historii swojego przedsiębiorstwa sfinansowanego z pomocą funduszy Venture Capital. Podzielił się własnymi doświadczeniami z każdego etapu rozwoju firmy: od trudnych początków i negocjacji z inwestorami, przez rozbudowę i konieczność przemodelowania biznesu w niekorzystnej sytuacji gospodarczej, aż po sukces finansowy.

Prezentacja - Wojciech Cetnarski (pdf)


Prof. Jerzy Cieślik - „Powstanie i rozwój Ernst & Young w Polsce… i co z tego wynika?”

Prof. Jerzy Cieślik, współzałożyciel Ernst & Young w Polsce, przedstawił krok po kroku historię oraz warunki, w jakich rozwijana była ta firma. Na podstawie przykładów, wziętych z życia firmy, omówił z jakimi problemami przyszło mu się zmierzyć będąc prezesem Ernst & Young. Mottem przewodnim wykładu były słowa – „Think Big!”.

Prezentacja - Jerzy Cieślik (pdf)


Borys Stokalski - „Legonomia, czyli rewolucja masowej innowacyjności”

Borys Stokalski, prezes zarządu spółki Infovide-Matrix, przedstawił prognozy, na temat tego, jak nowe osiągnięcia technologii IT wpłyną na dalszy rozwój biznesu. Wprowadził pojęcie legonomii, jako opisu rzeczywistości, w której źródłem zysku i wzrostu jest „masowa innowacja”, a nowe technologie budowane są z dostępnych już „komponentów” biznesowych i technologicznych.

Prezentacja - Borys Stokalski (pdf)


Dr Kamil Kulesza – „Hodowla PYTHONów w Polsce, w czasach prosperity i podczas kryzysu"

Dr Kamil Kulesza, manager projektu CambridgePYTHON, przedstawił fundamenty ideowe i historię tego przedsięwzięcia. Opowiedział o działaniach zrealizowanych w latach ubiegłych konfrontując to z bieżącą sytuacją makroekonomiczną (widoczne na świecie skutki kryzysu). Przedstawił również plan działania projektu CambridgePYTHON w 2010 roku. Wśród tych działań najważniejsze to: Akademia Innowacji CambridgePYTHON, gra Venture Capital Research (VCR) oraz kolejna edycja konkursu "Wiesz? Wymyśl… Wygraj!".

Prezentacja - dr Kamil Kulesza (pdf)


Wojciech Ozimek – „Rola sieci społecznych”

Wojciech Ozimek, prezes zarządu spółki One2Tribe, opowiedział o rynku gier komputerowych. Przedstawił zmiany, jakie zachodzą na tym rynku i zwrócił uwagę na coraz większą rolę sieci społecznych i portali społecznościowych w promocji gier komputerowych.


Wojciech Ozimek – „Narzędzia marketingu wirusowego”

Wojciech Ozimek zaprezentował zestaw narzędzi służących do marketingu wirusowego. Przedstawił również ideę sieci społecznych, których wykorzystanie świetnie sprawdza się w promocji internetowej.

Prezentacja - Wojciech Ozimek (pdf)


Przemysław Świtalski – „Ekonomia Wirtualnych Światów”

Przemysław Świtalski, członek zespołu CambridgePYTHON, opowiedział o projekcie realizowanym w czasie Letnich Praktyk Badawczych. W swojej prezentacji przedstawił gry komputerowe i internetowe jako potencjalne przedmioty badań naukowych.


Tomasz Lechowicz - „Gra inwestycyjna Venture Capital Research”

Tomasz Lechowicz, członek zespołu CambridgePYTHON, opowiedział o grze Venture Capital Research współorganizowanej przez projekt CambridgePYTHON oraz firmę One2Tribe. Przedstawił również historię tworzenia i rozwoju gry oraz zasady jej działania.

Prezentacja - Tomasz Lechowicz (pdf)


Borys Sobiegraj – „konkurs dla uczestników Akademii Innowacji CambridgePYTHON grających w VCR”

Borys Sobiegraj, członek zespołu CambridgePYTHON, przedstawił harmonogram gry Venture Capital Research oraz przekazał zasady konkursu, w którym mogą brać udział uczestnicy Akademii Innowacji. Nagrodami oprócz wiedzy i doświadczenia będą staże w firmie One2Tribe lub w projekcie CambridgePYTHON.

Prezentacja - Borys Sobiegraj (pdf)

II spotkanie: Why Intellectual Property could be overrated?
20 marca 2010

Zadaniem II spotkania Akademii było pokazanie z nowej perspektywy problemu własności intelektualnej. Temat został przedstawiony przy szczególnym uwzględnieniu dwóch obszarów - ICT i biotechnologii. Na zadane w temacie pytanie odpowiadali brytyjscy i polscy prelegenci, którzy wnieśli istotny wkład w zwieńczone sukcesem przedsięwzięcia z obszaru wysokich technologii.


Dr Kamil Kulesza – „Wprowadzenie”

Dr Kamil Kulesza, manager projektu CambridgePYTHON, przywitał uczestników Akademii Innowacji CambridgePYTHON, przedstawił plan dnia oraz przypomniał program samej Akademii.

Prezentacja - dr Kamil Kulesza (pdf)


Dorota Bryndal - „Dylematy ochrony własności intelektualnej”

Dorota Bryndal, radca prawny i wspólnik kancelarii prawnej GESSEL, przedstawiła idee własności intelektualnej poczynając od definicji prawa własności intelektualnej oraz jego elementów takich jak prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej. Opisała dylematy prawnej ochrony wynalazków przez instytucję patentu i przez coraz bardziej popularną ochronę know-how. Podała też ciekawe przykłady z orzecznictwa polskich sądów dotyczące ochrony patentowej oraz autorskich praw osobistych.

Prezentacja - Dorota Bryndal (pdf)


Dr Roland Kozlowski – „Present perspectives on the sector and some of the challenges of building a research-based biotech company”

Dr Roland Kozlowski z Brabaham Institute w Cambridge, dyrektor zarządzający Lectus Therapeutics, scharakteryzował rynki biotechnologiczny oraz farmaceutyczny i określił, w jaki sposób się one przenikają. Przedstawił tendencje w rozwoju tego sektora i mówił o perspektywach jego wzrostu. Wymienił też składniki sukcesu przedsięwzięć biotechnologicznych, a także opowiedział o roli własności intelektualnej w firmie biotechnologicznej.

Prezentacja - Roland Kozlowski (pdf)


Chris Hirsz – „Why Is Intellectual Property Overrated?”

Chris Hirsz, prawnik z HLBBshaw, szczegółowo przedstawił temat własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem patentów oraz ich roli w biznesie. Opisał reguły rządzące patentami i strategie ich wykorzystania oraz zwrócił uwagę na powszechnie krążące mity związane z własnością intelektualną. Wyjaśnił również, że patenty nie zapewniają całkowitej ochrony własności, a jedynie ograniczają działania konkurencji.

Prezentacja - Chris Hirsch (pdf)


Dr Jack Lang – „Undesirability of Patents”

Dr Jack Lang z Computer Laboratory na Uniwersytecie w Cambridge, multimilioner, twórca ponad 20 start-upów mówił o zagadnieniach własności intelektualnej i różnych sposobach jej ochrony. Opowiedział o powodach, dla których wynalazcy chcą zdobyć patent oraz o wymogach koniecznych do jego uzyskania. Skupił się również na wadach patentów i na problemach jakie one generują w dłuższej perspektywie w nowoczesnej gospodarce.

Prezentacja - dr Jack Lang (pdf)


Debata

W trakcie trwającej ponad godzinę debaty uczestnicy Akademii Innowacji CambridgePYTHON mieli okazję zadać dodatkowe pytania oraz skonfrontować ze sobą poglądy prelegentów. Poruszono m.in. kwestie natury etycznej, takie jak dostępność tańszych leków dla krajów trzeciego świata oraz wpływ rozwoju technologii na obowiązujące rozwiązania prawne. Mówiono również o aktualnych trendach np. wycofywaniu się funduszy venture capital z przedsięwzięć biotechnologicznych. Uczestnicy pytali także o doświadczenia zaproszonych gości dotyczące zasadności i sposobów późniejszego wykorzystania zarejestrowanych przez nich patentów.
III spotkanie: „Putting it all together”
29 maja 2010

Ostatnie w roku akademickim 2009/2010 spotkanie Akademii Innowacji CambridgePYTHON poświęcone było skutecznemu pozyskiwaniu finansowania dla start-upów z obszaru wysokich technologii. Zaproszeni goście, na przykładach, omówili sposoby oceny propozycji inwestycyjnych stosowane przez anioły biznesu i inwestorów venture capital oraz wskazali najczęstsze błędy popełniane przez początkujących przedsiębiorców. Zostały też zaprezentowane wybrane firmy, które odniosły sukces, m.in. polska firma Mabion S.A., która z powodzeniem zamknęła największą ofertę na akcje w dotychczasowej historii NewConnect. Korzystając z tego przykładu pokazane było też, jak kapitał może być pozyskiwany za pośrednictwem giełdy.


Dr Kamil Kulesza – „Wprowadzenie”

Dr Kamil Kulesza, manager projektu CambridgePYTHON, przywitał uczestników Akademii Innowacji CambridgePYTHON, przedstawił plan dnia oraz przedstawił program Akademii.

Prezentacja dr Kamila Kuleszy (pdf)

Dr Marek Dietl – „Smart Capital - Myśli kilka o funduszach podwyższonego ryzyka (VC)”

Dr Marek Dietl jest menadżerem inwestycyjnym Krajowego Funduszu Kapitałowego. W swojej prezentacji przybliżył mechanizmy działania funduszy Venture Capital oraz Private Equity podkreślając przede wszystkim różnice filozoficzne w ich podejściu do inwestycji. Opisał, w jaki sposób kapitał pracuje w funduszach, jak wygląda modelowa ścieżka rozwoju wspieranej firmy oraz jak kształtują się relacje między przedsiębiorcą a przedstawicielami funduszy.

Prezentacja dr. Marka Dietla (pdf)


Artur Chabowski – „Dlaczego New Connect?”

Artur Chabowski, autoryzowany doradca New Connect, ACADIA S.K.A., opowiedział o sposobach finansowania przedsięwzięć biznesowych i przedstawił rynek New Connect – utworzony w 2007 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. nowy rynek przeznaczony dla małych, atrakcyjnych firm szczególnie z branży nowych technologii. Na przykładzie firmy Mabion S.A. Artur Chabowski opisał drogę, jaką firma pokonała od założenia, aż do debiutu na New Connect i co zadecydowało o jej sukcesie.

Prezentacja Artura Chabowskiego (pdf)


Dr Maciej Wieczorek – „Wybór i ocena projektu bądź leku do rozwoju. Jak najwięcej zyskać bądź najmniej stracić planując rozwój leku biotechnologicznego”

Dr Maciej Wieczorek, prezes zarządu firmy Mabion S.A., przedstawił bieżącą charakterystykę sektora biotechnologicznego. Na przykładzie swojej firmy produkującej leki generyczne, opowiedział o tym, jak wybrać strategię wprowadzania firmy na rynek biotechnologiczny oraz wymienił czynniki, jakie mają wpływ na rozwój takiego biznesu. Opowiedział o ryzyku i ograniczeniach technologicznych oraz o ochronie praw intelektualnych w tym sektorze.

Prezentacja dr. Macieja Wieczorka (pdf)


Paweł Szerling – "Letnie Praktyki Badawcze"

Paweł Szerling, koordynator szóstej edycji Letnich Praktyk Badawczych, opowiedział o tym, jak przebiegają Praktyki – skierowane do studentów interdyscyplinarne warsztaty odbywające się w miesiącach letnich w Warszawie. Przedstawił projekty realizowane w ubiegłych latach i zachęcił do udziału słuchaczy Akademii.

Prezentacja Pawła Szerlinga (pdf)


Dr Dominik Ślęzak – "Czy można pogodzić działalność naukową i komercyjną?"

Dr Domik Ślęzak, dyrektor ds. naukowych firmy Infobright Inc., jest matematykiem zajmującym się analizą danych oraz sztuczną inteligencją, którego praca naukowa przełożyła się na założenie firmy informatycznej. Dr Ślęzak przedstawił historię firmy i jej rozwój od drobnej inicjatywy oraz przypadkowego pozyskania pierwszych ofert do wypracowania znanej marki i zaistnienia na rynku międzynarodowym. Firma rozwinęła się dzięki wypracowaniu dobrego produktu w odpowiednim czasie i trafnym decyzjom marketingowym, które stopniowo zmniejszyły jej zależność od dużych partnerów. Pracując w firmie dr Ślęzak nie przerwał swojej pracy naukowej i obecnie wykłada również na Uniwersytecie Warszawskim.

Prezentacja dr. Dominika Ślęzaka (pdf)


Aleksander Wasiukiewicz – "Kryteria wyboru inwestycji – perspektywa inwestora kapitałowego"

Aleksander Wasiukiewicz z Enterprise Investors, przedstawił oczekiwania i kryteria, jakimi kierują się fundusze typu Venture Capital przy wybieraniu inwestycji. Opisał dlaczego kompetentny zespół to podstawa sukcesu firmy w ubieganiu się o finansowanie i jakie wady mogą powodować odrzucenie kandydatury firmy. Określił jaki wpływ na decyzje funduszu mogą mieć marka, efekt skali czy posiadanie pozwoleń i licencji. Pokazał również przykładowe analizy inwestycji firm ubiegających się o finansowanie. Wykład zakończył się case study Polskiego Banku Komórek Macierzystych – firmy biotechnologicznej działającej na rynku europejskim.

Prezentacja Aleksandra Wasiukiewicza "Kryteria wyboru inwestycji – perspektywa inwestora kapitałowego"(pdf)

Prezentacja Aleksandra Wasiukiewicza - case study Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Prezentacja Aleksandra Wasiukiewicza - Enterprise Investors


Sprawdź, jak wyglądały zajęcia Akademii Innowacji CambridgePYTHON w roku 2009. Zobacz, kogo zaprosiliśmy!

..::.. © 2011 CambridgePYTHON ..::..
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.