Fundusze VC w KFK Drukuj E-mail
Masz pomysł na biznes lub jesteś właścicielem innowacyjnego przedsiębiorstwa, któremu brakuje kapitału na dalszy rozwój? Zgłoś swój projekt do funduszu venture capital.


Fundusze VC inaczej nazywane są funduszami kapitału podwyższonego ryzyka. Zarządzają nimi specjaliści od inwestycji w pionierską działalność, która wprawdzie obarczona ryzykiem niepowodzenia, to w przypadku sukcesu przedsięwzięcia, może przynieść znaczące zyski. Venture capital jest dobrym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są przyszłościowe, działają na wzrostowym rynku, wykorzystują nowoczesną technologię lub chcą wprowadzić innowacyjny produkt.

Fundusze VC chętnie analizują projekty na wczesnym etapie rozwoju. Jeśli uwierzą w przedsięwzięcie, angażują nie tylko kapitał, ale pomagają firmie w podejmowaniu licznych decyzji biznesowych. Przedsiębiorca, który pozyska fundusz VC jako inwestora, może oczekiwać, iż poza samym kapitałem otrzyma również wsparcie strategiczne, wiedzę branżową i dostęp do sieci kontaktów rynkowych, które szczególnie dla młodych firm, mogą mieć fundamentalne znaczenie dla ich przyszłego sukcesu. Ich doświadczenie w tym zakresie może okazać się nieocenione. Kiedy fundusz zostaje wspólnikiem w spółce, ma odtąd wspólne cele z przedsiębiorcą: osiągnięcie sukcesu rynkowego i zwiększenie wartości przedsiębiorstwa.

Projekt najlepiej zgłosić do funduszu, który inwestuje w takie same lub podobne do naszej branże. Zwiększy to szanse na jego zainteresowanie pomysłem. Pozyskując inwestora venture capital przedsiębiorca wiąże się z nim często na kilka lat. Dlatego ważny jest właściwy wybór i warto zdobyć jak najwięcej informacji o swoim przyszłym partnerze.

Informacje o funduszach można znaleźć przeglądając ich strony internetowe. Krajowy Fundusz Kapitałowy na swojej stronie prezentuje fundusze venture capital, które znajdują się w jego portfelu. KFK to fundusz funduszy działających w Polsce. Finansują one rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców innowacyjnych, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i firm o dużym potencjale rozwoju.

Poznaj fundusze portfelowe KFK

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. został utworzony 1 lipca 2005 r. na podstawie Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym przez rząd polski w celu ograniczania zjawiska luki kapitałowej, polegającego na niskiej podaży kapitału VC w segmencie MŚP. 100-proc. akcjonariuszem KFK jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Obecnie KFK zarządza ponad 200 mln EUR, pochodzącymi z budżetu państwa, funduszy strukturalnych UE oraz od rządu Szwajcarii. Pieniądze te posłużą do utworzenia do końca 2012 roku ok. 23 funduszy venture capital, które zainwestują w ponad 200 przedsiębiorstw.

www.kfk.org.pl

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Kluczowym celem programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Program skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program realizowany jest na terenie całego kraju i współfinansowany ze środków europejskich. KFK realizuje działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach osi priorytetowej 3: Kapitał dla innowacji.

www.poig.gov.pl

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej udzielonej Polsce przez rząd Szwajcarii na zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy obejmuje swoim zasięgiem cały kraj, przy czym co najmniej 40% środków całego Programu przeznaczone jest dla czterech województw południowo-wschodnich: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. Projekt indywidualny KFK jest częścią obszaru tematycznego „Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw” priorytet „Sektor prywatny”.

www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland
..::.. © 2011 CambridgePYTHON ..::..
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.